ยินดีต้อนรับ!


ร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม 2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวรลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชมพู บ้านอูนนา ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วม "ร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ"
 
     

โครงการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ."

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวได้จัดโครงการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ." ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว วัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของงานเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง

 

 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ."