ยินดีต้อนรับ!


คณะทำงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559

 

 

?

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคา 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ?ที่ว่าการอำเภอนาหว้า เนื่องในวันปิยมหาราช?อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม?

ภาพวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าออยู่หัว


?