ยินดีต้อนรับ!


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมารับบริการศูนย์ดำรงธรรม

 

 
     
     
       

โครงการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ."

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวได้จัดโครงการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ." ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว วัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของงานเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง

 

 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ."