ยินดีต้อนรับ!


นายอำเภอนาหว้าตรวจราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

 

 
     
     
       

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคา 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอนาหว้า เนื่องในวันปิยมหาราช อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

ภาพวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าออยู่หัว