ยินดีต้อนรับ!7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง "ออกเสียงประชามติ"

 

 


?

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคา 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ?ที่ว่าการอำเภอนาหว้า เนื่องในวันปิยมหาราช?อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม?

ภาพวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าออยู่หัว


?