ยินดีต้อนรับ!

โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เพื่อเป็นการช่วยเหลือรับทราบปัญหา บริการเชิงรุกให้ประชาชนในพื้นที่คืนความสุขให้กับประชาชน

 

 

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วม "โครงการอำเภอเคลื่อนที่ 26 กันยายน 2557"
 
     

โครงการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ."

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวได้จัดโครงการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ." ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว วัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของงานเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง


 

 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ."