ยินดีต้อนรับ!


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมารับบริการศูนย์ดำรงธรรม

 

 
     
     
       

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

ภาพกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม